wordki.pl - nauka słówek
UNIT 14 - Word formation
additiondodanie, dodatek
addendumuzupełnienie
addendaaddenda (dodatki do publikowanych dokumentów i tekstów)
additivedodatek, domieszka
additionaldodatkowy
benefitzasiłek, świadczenie / korzyść, benefit
beneficiarybeneficjent, świadczeniobiorca
beneficialkorzystny, mający dobry efekt
briefkrótkotrwały/zwięzły
debriefwypytywać, egzaminować
debriefsprawozdanie (z misji lub zadania), zazwyczaj w formie ustnej
debriefingwysłuchanie kogoś \ sprawozdanie komuś czegoś (zdarzenia itp) w formie ustnej
brevityzwięzłość, krótkotrwałość
briefsmajtki
in briefw skrócie
I will be briefpowiem krótko
brieflykrótko, przelotnie/pokrótce
broadszeroki\ogólny\wyraźny
broadenrozszerzać się, poszerzać \ wzbogacać
broaden the mindposzerzać horyzonty myślowe
breadthszerokość\ogrom (BREtf/Bret)
broadlyw zasadzie \ szeroko
broadly speakingogólnie rzecz biorąc
considerationnamysł\troska\czynik\opłata
consideredprzemyślany (KONSYdyed/KONSYdyerd)
considering sthzważywszy na coś
consideringmimo wszystko ( he does very well, considering - mimo wszystko, dobrze sobie radzi )
considerableznaczny (konsyDryByul)
considerablyznacznie (konSyDryBli)
deepgłęboki
deepenpogłębiać
depthgłębokość
deeplygłęboko \ wielce, mocno
distantodległy (dystant/dystyent)
be equidistantznajdować się w tej samej odkegłości (ikłydystant/ikłydystynt)
distanceodległość, oddalenie (DyStyns/DyStens)
distantlydaleko (Dystentli/Dystyntli)
drawrysować \ ciągnąć
withdrawwyjmować, wyciągać, wypłacać, wycofywać