wordki.pl - nauka słówek
UNIT 14 - Word formation 2
withdrawalwypłata [z konta] \ odwrót (militarny) ( łiwDroA/łiwDrool)
drawingrysunek, rysowanie
overdraftdebet na koncie
overdraw an accountprzekraczać stan konta
extendciągnąć się/rozciągać się
extentobszar/zakres/stopień(rozmiar)
extensionrozszerzenie, przedłużenie\przybudówka
extendedprzedłużony, poszerzony
extensiverozległy/szczegółowy/intensywny
finiteograniczony (fajNajt)
infinitynieskończoność
infinitivebezokolicznik
infinitenieskończony (Infyneyt/Infenet)
extensivelyszeroko/wszechstronnie (EksteNsywli/YikstensyWli)
infinitesimalznikomy, drobny, niewielki (InfyNiTEsyMyl/YnfyNitesyMol)
highwysoki, duży (haaj)
heightwzrost, wysokość (haajt)
heightenzwiększać się/wzmagać się (hajTyen/hajTyn)
highlightgłówna atrakcja, najciekawszy urywek
highlightspasemka(in hair)
highlightpodkreślać(draw attention) / zakreślać
Your/His HighnessWasza/Jego Wysokość (hajNys/hajNes)
highbrowintelektualista | dla intelektualistów | (HajBraał/HajBrał)
highlywysoce (hajLi)
largeolbrzymi, wielki (laaDż/lardż)
large-scalemasowy, na wielką skalę
enlargepowiększać się/poszerzać się
enlarge on sthrozwodzić się nad czymś (Iynlaadż/IynLaardż)
enlargementpowiększenie (IynlaadżMent/IynlordżMent)
largelygłównie, w znacznym stopniu (laGli/lardżLi)
prolongprzedłużać (prołLą/proLąg)
lengthenwydłużać się/przedłużać się (LengFyn/LengtFyn)
lengthdługość (lengf)
at lengthprzez dłuższy czas/po dłuższym czasie
longevitydługowieczność (londżeWyti/londżeWydi)
longhandpismo odręczne
write sth in longhandpisać coś odręcznie
longingtęskny, stęskniony (Lonin)
longing for sthpragnienie czegoś
longinglytęsknie (loninLyi)
longwindedrozwlekły (lonŁajnDyd/LonŁyndyd)
lengthydługi, rozwlekły (lenkFi)
lengthways/lengthwisewzdłuż (lenfŁejz/lenkfŁejz)