wordki.pl - nauka słówek
UNIT 20 -Word Formation
aggression against sbagresja wobec kogoś
aggressivenessagresywność
aggressoragresor (agresa/agreser)
aggressiveagresywny
argue about sthkłócić się o coś
argue sthdyskutować o czymś
argue that...dowodzić, że...
argue against/for sthprzytaczać argumenty przeciw/za czymś
argumentkłótnia/dyskusja/argument
argumentativekótliwy
arguabledyskusyjny
arguablyprawdopodobnie, zapewne
charityinstytucja charytatywna/pomoc charytatywna (czaryti/czerydi)
charitablecharytatywny/hojny/życzliwy
charitablenessmiłosierdzie \ wyrozumiałość, pobłażliwość \ dobroczynność (czetytybyulnes/czarytybyulnes)
crimeprzestępstwo/przestępczość
decriminalizelegalizować
criminalityprzestępczość
criminallyaccording to criminal law (kryminalnie/pod kryminalnym kątem widzenia)
criminalizeuznać za niezgodne z prawem
dominatedominować
domineerdyrygować, rządzić
dominationdominacja
predominance/dominanceprzewaga/wyższość
predominant/dominantdominujący
domineeringapodyktyczny, despotyczny, władczy
dominatingdominujący
predominantly/dominantlydominująco/w sposób przeważający