wordki.pl - nauka słówek
UNIT 20 - Word formation 3
mightmoc, potęga, siła
mightyogromny, potężny \ bardzo wielce, niezwykle
the mightymożni, bogaci
mightilypotężnie
moralmoralny \ morał (moryl/moral)
moralisemoralizować
demoralisedemoralizować \ zniechęcać
moralitymoralność
immoralityniemoralność
amoralityamoralność
moralistmoralista
moralemorale, duch(np. wojska) (moRaal)
immoralniemoralny
moralmoralny
morallymoralnie
immorallyniemoralnie
officiateprzewodniczyć (czemuś) \ celebrować (coś) \ sprawować ceremonię
officialurzędnik, funkcjonariusz, oficjel (oFiSzyl/oFiszyl) \ oficjalny
officialdombiurokracja (oFiszylDym)
officeroficer \ wyższy urzędnik \ policjant (oFysa/oFyser)
officerwydać rozkaz jako oficer/pokierowąć, zarządzać
officiousnadgorliwy (oFyszys)
officiouslyw sposób nadgorliwy
officiallypublicznie, oficjalnie ( oFyszyLi )
permitpozwalać \ pozwolenie, zezwolenie
permissionpozwolenie \ permisja(zgoda na zaprzestanie pełnienia obowiązków)
permissivenessliberalizm, pobłażliwość \ permisywność (PErMYSYWNYs)
permissibledozwolony, dopuszczalny (PErMYSYBYuL/PERMYSYBUyL)
permissiveliberalny, pobłażliwy \ puszczalski