wordki.pl - nauka słówek
UNIT 20 - Word formation 4
persuadenamawiać, przekonywać (PErSŁEJD/PERSŁEJD)
dissuadeodwodzić (np. od pomysłu) (DySłejd)
persuasionperswazja, namowa \ orientacja (np. polityczna), przekonanie, wyznanie
persuasivenesszdolność przekonywanie, siła przekonywania (PErSŁEJZYWNES)
persuasiveprzekonujący \ elokwentny (PErSŁEJZYW)
powerwładza, kontrola \ moc, siła etc
empowerupoważniać \ wzmacniać \ upodmiotowić (YmPAŁA)
overpowerobezwładnić, zwyciężyć, pokonać \ owładnąć, dławić (emocje, zapach)
empowermentupoważnienie \ wzmocnienie \ upodmiotowienie (EymPAŁAMeNT)
powerlessnessbezsilność, niemoc (PAŁerLYSNYS)
powerlessbezradny, bezsilny (PałerLys)
powerfulpotężny, silny \ wpływowy (PAŁarFul)
prejudiceuprzedzenie / uprzedzać się(PreDżuDys)
prejudiceduprzedzony, stronniczy (PREDŻUDYS)
prejudicialszkodliwy (np. dla interesów) (PreDżuDyszyl)
provokepowodować, wywoływać, rozbudzać (np. ciekawość) \ prowokować
provocationprowokacja
provocativedrażniący, prowokatorski \ prowokacyjny, wyzywający (np. strój) (PROWOKATYW)
provocativelyprowokacyjnie \ prowokująco (PROWOkatyWLI)
signifyoznaczać (np. miłość) \ dawać do zrozumienia \ mieć znaczenie (np. opinia)
significanceważność, doniosłość (np. wydarzenia) \ znaczenie, sens (np. wypowiedzi) (SYGNYFYKYeNS)
insignificancenieistotność, błahość
insignificantmało znaczący, nieistotny
significantlyznacząco, znacznie (SYGNYFYkentlYi)