wordki.pl - nauka słówek
UNIT 16 - Word formation
analyseanalizować
analysisanaliza (analyzys)
analystanalityk (analyst/enalyst)
analyticanalityczny (o sposobie myślenia)
analyticalanalityczny (o nauce)
analyticallyanalitycznie (analytykli)
architecturearchitektura (arkiTekcza/arkiTekczyur)
architecturalarchitektoniczny (arkitekczyuryl)
architecturallyarchitektonicznie (arkiTekczyurLi)
densezwarty, zbity \ gęsty
densitygęstość, zagęszczenie
denselygęsto (densli)
thinlyrzadko (w dużym rozdrobnieniu) (Fyinli)
housingdomy mieszkalne, mieszkania \ warunki mieszkaniowe \ zapewnienie dachu nad głową
householderwłaściciel domu
householdgospodarstwo domowe |gospodarski|
housefulwszyscy mieszkańcy domu
inhabitzamieszkiwać
inhabitantmieszkaniec, mieszkanka
habitatsiedlisko, środowisko życia
habitationmieszkanie, domostwo / miejsce zamieszkiwania / zamieszkiwanie
habitable/inhabitablemieszkalny, nadający się do zamieszkania
uninhabitablenienadający się do zamieszkania
manufacturefabrykacja, produkcja (maniuFakcza)
manufacturefabrykować (dowód dla śledztwa itp)\ produkować, wytwarzać
manufacturerfabrykant, producent (maniuFakczyra/maniuFakszyrer)
manufacturingprodukcja przemysłowa \ fabrykowanie (np. dowodów)
materialmateriał, tworzywo (MaTyrjal/Matirjal)
materialisematerializować, ucieleśnić
materialismmaterializm
materialisticmaterialistyczny
immaterialnieistotny, bez znaczenia \ niematerialny, niedotykalny
materiallymaterialnie, w sposób materialny \ istotnie (MatiRjeli)
metallicmetaliczny (dźwięk, kolor, smak itp) (metalyk)
metallurgymetalurgia, hutnictwo (metaLydżi)
objectobiekt, przedmiot (ObDżekt) \ cel, zamiar \ dopełnienie(w zdaniu)
objectivecel, zamiar, dążenie \ |obiektywny| (obdżektyw)
objectionzarzut, sprzeciw, zastrzeżenie (obDżekszyn)
objection to sthsprzeciw wobec czegoś
objectivityobiektywność/obiektywizm
objectorprzeciwnik (ObDżekta)
objectionablenie na miejscu, budzący sprzeciw, niedopuszczalny (obdżeKszynabyul)
objectionablyw niedopuszczalny sposób, nie do przyjęcia (obdżekszyNybyli)
objectivelyobiektywnie (obdżektywlyi)