wordki.pl - nauka słówek
UNIT 16 - Word formation 2
repairnaprawa |naprawiać| (ryPee/RiPer)
repairmankonserwator (ryPermen)
repairerserwisant, mechanik samochodowy (ryPera)
reparationzadośćuczynienie, rekompensata (reparejszyn/raparejszyn)
repairablenadający się do naprawy (RYPejrEBYuL)
irreparablenienadający się do naprawy (IRYPerybyul)
irreparablynieodwracalnie (YiRePyryBLI)
residerezydować \ znajdować się (rizajd/ryzajd)
residencerezydencja, siedziba \ pobyt (rezyDyns/redyDens)
residencyprawo stałego pobytu(legalne mieszkanie w obcym państwie) /mieszkanie, zamieszkanie
residencystaż specjalistyczny(medyczny), rezydentura (rezydensi)
residentrezydent(ktoś mieszkający na stałe w państwie) \ |przebywający, zamieszkujący, rezydujący|
residingmieszkanie, rezydowanie
residentialmieszkalny(teren, obszar)/mieszkaniowy (RezyDenczal)
rigidsurowy, nieugięty / sztywny, twardy \ solówka(ciężarówka bez przyczepy)
rigiditynieugiętość, bezwzględność\sztywność, twardość(np. materiału) (rydżydyti)
rigidlysztywno(cechy fizyczne)\zdecydowanie(zachowanie)\regorystycznie, surowo(zachowanie) (rYidżydli)
roundokoło, mniej więcej/w kółko
surroundobramowanie \ okalać, opasywać, otaczać
surroundingsotoczenie, okolica / przestrzeń wokół czegoś
roundnessokrągłość
roundaboutrondo/ruch okrężny/ |pośredni, okólny|
surroundingokoliczny, otaczający
roundlyotwarcie, stanowczo \ w kształcie koła
shelfpółka\szelf \\ donosiciel, kapuś (SZElf)
shelveodkładać(rzecz gdzieś lub sprawę)\pochylać się, opadać (o terenie) (SZELf)
shelvingzestaw półek, regał/odkładanie czegoś gdzieś/odkładanie spraw na później/pochylanie się(o
slippoślizgnąć się/wejść niepostrzeżenie(wślizgnąć się)/wsuwać(coś gdzieś)/wtrącić(komen
slipkawałek(papieru itp)/pomyłka, błąd/obniżenie(cen, wartości itp)/osuwisko
slippagepoślizg/spadek/strata energii
slipperyśliski(podłoga itp)\śliski, nieuczciwy(osoba itp)\ryzykowny (SLYpeRI)
softmiękki/gładki/cichy(głos)/stonowany(kolor)/łagodny(zakręt) etc
softennawilżać(skórę)/łagodnieć/łagodzić(efekt czegoś)/zmiękczyć
softenerśrodek zmiękczający (sofna)
softlycicho, łagodnie
solidstały, zbity(twardy)\stały(w formie ciała stałego)/ciągły(np. linia)
solidifykrzepnąć(lawa)/twardnieć(cement)/zastygać(wosk)/krystalizować się(cukier, miód)/umacniać(prz
soliditysolidność(budowy)/trwałość(pamięci)/rzetelność(doowodu)/moc(przekonań)
spaceprzestrzeń, miejsce (na coś)
spacinginterlinia, odstęp(między wyrazami)\rozstawienie(krzeseł itp)/rozmieszczenie czegoś
spaciousnessprzestronność, obszerność, rozległość
spaciouslyprzestronnie