wordki.pl - nauka słówek
UNIT 18 - Phrases, patterns and collocations
actakt/ustawa / działać (take effect)
act in good/bad faithdziałać w dobrej/złej wierze
act out of desperation/necessityzachowywać się(w pewien sposób) z desperacji/z konieczności
act the part/role of sbodgrywać jakąś(czyjąś) rolę [sztuka]
act on sb's advicedziałać zgodnie z czyjąś radą
act on sb's behalfdziałać w imieniu kogoś (BiyHaf)
put on an actudawać, robić sceny
get your act togetherzebrać się w sobie
in the act/middle of doing sthw trakcie robienia czegoś
behaviour towards sbzachowanie wobec kogoś
pattern of behaviourwzorzec zachowań
be on your best behaviourto behave extremely well and be very polite on a particular occasion
good/bad/exemplary/violent behaviourdobre/złe/przykładne/brutalne zachowanie
accept/face the consequencesto accept responsibility for your actions, whatever happens
serious/dire consequencespoważne/okropne konsekwencje (dayja)
in consequencew rezultacie
of no consequenceof no important/having no significance or value
of little consequencenot very important/having very little significance or value
cry with pain/happiness/reliefpłakać z bólu/szczęścia/ulgi
cry over/about sthpłakać nad czymś
cry for helpwołać o pomoc \ wołanie o pomoc
cry yourself to sleep1/2)to cry until you falls asleep, 2/2)*figuratively used - when sb is very upset about sth
cry your eyes/heart outpłakać jak bóbr/wypłakiwać sobie oczy
cry on sb's shoulderto tell someone about all the things that are making you sad or upset
have a good cryto cry deep over sth so that the emotions made that cry could be released to the point
be a far cry from sthto be completely different from sth