wordki.pl - nauka słówek
UNIT 17 - Participle clauses (zdania imiesłowowe) ◘◘◘◘
She was the nurse looking after the patient at the timeOna była (tą) pielęgniarką, która zajmowała się wtedy (tym) pacjentem (who was looking)
The boy taken to hospital was 13 years oldChłopiec, który był wzięty do szpitala miał 13 lat (who was taken)
After giving/having given blood, I went homePo oddaniu krwi, poszedłem do domu
Being frightened of needles, Tony was not looking forward to the injectionBojąc się igieł, Tony niechętnie oczekiwał zastrzyku
Having had several operations before, Ali wasn't particularly nervous this timeMając za sobą liczne operacje, Ali nie był szczególnie nerwowy tym razem
Sitting in the waiting room, I could hear the sound of the dentist drillingSiedząc w poczekalni, mogłem słyszeć dźwięk wiercącej stomatolog
Having found an optician close to the office, I made an appointment for that eveningMając znalezionego okuliste blisko biura, umówiłem wizytę na ten wieczór
Given an aspirin, I began to feel betterGdy dostałem aspirynę (zażyłem), zacząłem czuć się lepiej (when/because I was given)
Given the chance, I would definitely study pharmacologyGdybym dostał szansę, na pewno studiowałbym farmakologię (If I were given)