wordki.pl - nauka słówek
UNIT 18 - Phrases, patterns and collocations 5
response toodpowiedź/reakcja na
in response tow odpowiedzi na
response from sbodpowiedź/reakcja kogoś
no responsebrak odpowiedzi/bez odpowiedzi
response timethe length if time taken for a person or system to react to a given stimulus or event
call in sickto call someone at the place where tou work to tell them you are too ill to work
feel sickczuć mdłości, mieć mdłości
make sb sickto make someone feel very annoyed, upset etc
sick as a parrotto be very disappointed or unhappy
worried sickextremely worried
sick and tired of someone/somethingto have experienced too much of someone or sth with the result that you are annoyed
sick with fear/nerves/worryvery frightened/nervous/worried
sick at heartvery unhappy
sick bagtorebka chorobowa/torebka na wymioty
treat cruellyokrutnie traktować
treat sb with sthleczyć kogoś czymś
treat sb to sthzafundować komuś coś
be in for a treatused for saying that you know someone is going to enjoy sth
treat sb for sthleczyć kogoś na coś
treat sb liketraktować kogoś jak
treat sth aspotraktować coś jako
treat sb to sthzafundować komuś coś
treat an illnessleczyć stan chorobowy
treat a diseaseleczyć chorobę (zwykle poważną dotyczącą jakiejś części ciała)
treat a patientleczyć pacjenta
be in for a treatczekać na atrakcję, być podekscytowanym (czymś, co ma się stać)