wordki.pl - nauka słówek
UNIT 18 - Word formation
enactgrać, odgrywać \ ustanawiać [JUR] (ynAkt)
react toreagować na
react on sthoddziaływać na coś
counteractprzeciwdziałać, zapobiegać \ zrównoważyć
interactoddziaływać na siebie wzajemnie
interactnawiązywać wzajemne kontakty, współpracować z kimś
interactkomunikować się
transactprzeprowadzać transakcję \ załatwiać interesy
overactza bardzo wczuć się w odgrywaną rolę
overreact to sthprzesadnie reagować na coś
reactivatereaktywować
deactivatedezaktywować
actingaktorstwo, gra
actingpełniący obowiązki (zastępujący kogoś na stanowisku)
actoraktor, aktorka (Akta/akter)
actressaktorka
actionakcja, działanie \ czyn, czynność \ akcja(np filmu) \ sprawa(w sądzie) \ akcja(militarna)\ruch(r
activityaktywność, działanie \ działalność (np. biznesowa) \ ożywienie, aktywność (to, co się gdzi
inactivitybezczynność, bierność, brak aktywności
radioactivityradioaktywność, promieniotwórczość
transactiontransakcja
activistaktywista, działacz
activismaktywizm(w polityce)
interactioninterakcja, wzajemne relacje, komunikowanie się / interakcja
overreaction to sthzbyt silna reakcja na coś
reactionreakcja/odruch/oddziaływanie
overactingzbyt duże wczucie się w odgrywaną rolę
reactionaryreakcjonista(przeciwnik zmian społecznych i politycznych)\konserwatywny(o osobie)
reactorreaktor (riAkta)
transactionaldotyczący transakcji
activeaktywny / czynny(członek) / ruchliwy / żywy
hyperactivenadczynny, nadpobudliwy (hajper)
radioactiveradioaktywny, promieniotwórczy
overactivenadmiernie ruchliwy \ przesadny
inactivelybezczynnie/ nieczynnie, niefunkcjonująco
activelyaktywnie, czynnie
inactivebezczynny, bierny \ nieczynny, niefunkcjonujący
approveaprobować, zatwierdzać, akceptować
disapprovenie pochwalać, nie aprobować, nie zgadzać się
disapprovalnieprzychylność, brak aprobaty (dyzApruwyl)
approvalzgoda, zatwierdzenie, aprobata, uznanie (apruwyl/apruwoo)
approvedzatwierdzony, uznany
approvingaprobujący, pełen aprobaty
approvinglyz aprobatą (aPruwinli)
disapprovinglyz dezaprobatą