wordki.pl - nauka słówek
7 - Oberstufe
sich besinnenuświadamiać sobie, uprzytamniać sobie
beschlagenobeznany
durcharbeitenprzestudiować, opracowywać
unkundigniedoświadczony
der Scharfsinnbystrość umysłu
die Bestimmtheitpewność
belesenoczytany
einschärfenwpajać
sattelfestmocny (w teorii itp)
gelehrigpojętny, bystry
einbläuenwpajać, wbijać do głowy
lernbehindertopóźniony w nauce
das Naturtalent ewrodzony talent
die Bildungslücke nbraki w wykształceniu
das Kopfrechnenliczenie w pamięci
sich halten an jdmzwracać się do kogoś
die Verfügung enzarządzanie
bestellenprzekazywać
sich verständigen auf etw Auzgadniać się na coś
ausweisenwykazywać
trockensuchy \ rzeczowy
aufklärenwyjaśniać, rozwiązywać
der Bescheid eorzeczenie
abstellenwysyłać
streifenwspominać, napomykać
aufzeichnennakreślać
brüllenwrzeszczeć, drzeć się
zurückgebenodrzec, odpowiedzieć
zuziehenwezwać (policję, świadka itp)
das Faktum Faktenfakt
die Zeichensetzunginterpunkcja
die Paraphrase nparafraza
die Zeichensprache njęzyk migowy
deklinierendeklinować, odmieniać
der Neologismus Neologismenneologizm
die Stilblüte ngafa, byk, błąd ortograficzny
das Sprachgefühlwyczucie językowe
die Silbentrennung endzielenie wyrazów
der Apostroph eapostrof
die Jugendsprachegwara młodzieżowa, język młodzieżowy
das Tempus Temporaczas (gramatyczny)
stimmlosbezdźwięczny
die Hochsprache njęzyk literacki
das Partizip ienimiesłów
die Umschrift entranskrypcja
die Lösung enroztwór
der Satz Sätzeosad
flüchtiglotny, gazowy
beständigodporny, wytrzymały
die Galle nżółć
der Fetzen -strzępek
das Panzerglasszkło pancerne
tönerngliniany, z gliny
der Ballen -bela, zwój
das Gespinst eprzędza - wyrób włókienniczy o strukturze walcowatej, ciągłej, powstający przezSkręceniePASM
die Schmiere nmaź
feuerfestognioodporny
die Schuhcreme spasta do butów
das Sägemehl etrociny, mączka drzewna
der Dungobornik, gnój