wordki.pl - nauka słówek
UNIT 18 - Word formation 3
handdłoń, ręka \ podawać (komuś coś), wręczać (komuś coś)
handleklamka, rączka, uchwyt \ trzonek (do grabi itp) \ ksywka, przezwisko
handlezajmować się czymś \ radzić sobię (z sytuacją itp) \ trzymać rękami\prowadzić,kierować\han
handlertreser zwierząt \ doradca (asystent osoby na wysokim stanowisku) (handla)
handlingobsługiwanie się, posługiwanie się (handLiyn) \ radzenie sobie(z czymś itp)\trzymanie w rękach
handoutjałmużna, zasiłek, datek \ ulotka, prospekt, materiał od nauczyciela - kartka do zeskanowania
handoverprzekazanie, wręcznie, dostarczenie
handfulgarść, garstka, niewielka grupa \ urwis, rozrabiaka
handmaderęcznie wykonany
underhandoszukańczy, podstępny \ potajemnie, podstępnie \ od dołu (o rzucie piłką, o zagrywce tenisowej
handyużyteczny, przydatny \ będący zawsze pod ręką \ zręczny
illusionzłudzenie, iluzja
disillusion/disillusionmentrozczarowanie
disillusionedrozczarowany
illusoryiluzoryczny, nierzeczywisty (o nadziei itp) (yLuzri)
acknowledgeprzyznawać (wyrażać opinię)/uznawać kogoś [as sb] - za kogoś \ potwierdzać(odbiór itp) (akn
acknowledgewyrażać wdzięczność, podziękowania \ zauważać, zwracać uwagę
knowledgewiedza, znajomość rzeczy (nolydż)
acknowledgementpodziękowanie, wdzięczność, odwzajemnienie powitania (aknolydżment)
acknowledgementpotwierdzenie, potwierdzenie odbioru \ przyznanie (racji itp) (aknolydżment)
knowledgeablemądry, znający się na rzeczy, obeznany (noLydżybyul)
acknowledgeduznany (aknoLydżd)
knownrozpoznany(niebezpieczeństwo itp) \ znany(lekarstwo, choroba)\określony(waga, wielkość) (nołn)
unknownnieznany(nie do przewidzenie, niepoznany) (anNołn)
unknownniewiadoma w równaniu matematycznym\osoba, której się nie zna\zagadka (anNołn)
knowingznaczący (uśmiech, gest) (NoŁin)
knowingwiedzenie, znanie, umienie, poznawanie, doświadczenie \ rozróżnianie (noŁin)
neglectzaniedbać, zepsuć(wygląd itp)\lekceważyć(problem) (nyglekt)
neglectzaniedbanie\brak zainteresowania (nyGlekt)
negligenceniedbalstwo, niestaranność \ zaniedbanie (neglyDżens)
negligiblenieistotny, bez znaczenia \ pomijalny (negliDżybyul)
negligiblynieistotnie, bez znaczenie (neglyDżybli)
negligentniedbały, niesumienny(osoba) \ lekceważący, nonszalancki (zachowanie się) (neglydżent)
negligentlyniedbale, niestarannie (neglydżentli)
neglectfulniedbały, zaniedbujący(obowiązki) (niyGlektful)
neglectfullyniedbale, z lekceważeniem (niyGlektfuli)