wordki.pl - nauka słówek
UNIT 18 - Word formation 3
patientcierpliwy \ pacjent, pacjentka (pejSZynt)
patiencecierpliwość, wytrzymałość \ pasjans (gra w karty) (pejSZyns)
impatientniecierpliwy (imPejszynt)
get impatientzniecierpliwić się
patientlycierpliwie (PejSzentli)
impatientlyniecierpliwie (imPejszyntli)
preventzapobiegać, uniemożliwiać (PryWent)
preventionzapobieganie, prewencja (PryWenszyn)
preventative/preventiveprewencyjny, zapobiegawczy \ ochronny, profilaktyczny (pryWentaTyw)
preventablemożliwy do uniknięcia (PryWentyByul)
unpreventableniemożliwy do uniknięcia (anPrywentyByul)
regretżal, smutek, ubolewanie (ryGret/riGret)
regrettablegodny pożałowania(o pomyłce) \ niefortunny(o wydarzeniu) (ryGretybyul/riGretybyul)
regrettablyniestety, na nieszczęście(czyjeś)
regretfulubolewający, pełen żalu
regretfullyz żalem, ze smutkiem \ niestety
resolverozwiązać(problem)\zdecydować się [to sth] - na coś \ rozpuszczać się (tabletka) \ ustępowa
resolutionuchwała, rezolucja \ decyzja, postanowienie \ zdecydowanie(o charakterze) \ rozdzielczość(ekranu)
irresolutionniezdecydowanie, brak zdecydowania
resolutenesszdecydowanie, stanowczość (rezoLutnes)
resolvedzdeterminowany \ wyjaśniony, rozwiązany (ryZolwd)
unresolvednierozwiązany
resolutezdecydowany, stanowczy \ niezachwiany (wiara) (rezoLut)
resolutelystanowczo, zdecydowanie (rezoLutli)
irresoluteniezdecydowany
irresolutelyniezdecydowanie (IyrRezolutli)
respondodpowiadać(na wiadomość) \ reagować (na coś)
responsereakcja(na jakieś wydarzenie, czyn) \ odpowiedź(na wiadomość)
respondentrespondent - osoba odpowiadająca na pytania ankietera
responsivereagujący, odpowiadający(działanie) \ wrażliwy, wyczulony(człowiek)
responsivelyas a positive or quick reaction to sth or someone else
unresponsiveobojętny, niereagujący (not reacting in a quick or positive way to sth)
resultwynik(matematyczny) \ wynik(testu) \ rezultat (ryZalt/riZalt)
result in sthwynikać czymś \ doprowadzić do czegoś (wyniknąć czymś)
as a resultw efekcie, w wyniku
resultantwynikający, dziejący się na skutek czegoś (ryZaltynt) \ wypadkowy(o sile)
resultingwynikanie \ |wynikający|