wordki.pl - nauka słówek
UNIT 17 - Principles of use the Relative pronouns
a more informal word for who, which, when, where, whyTHAT is...
there is no comma or any preposition beforeTHAT can replace who, which, when, where, why only when...
nie odnosi się ono do podmiotuwho, whom, which, that można opuścić gdy...
whose... jest dzierżawczy, więc zawsze odnosi się do innej rzeczy/osoby niż podmiot - nie możnaGoZas
to put the preposition before the pronounwhen we use a preposition with a relative pronoun, it is more formal to..
which... can refer to the whole preceding clause, rather than just the preceding noun
nie odnosi się do wykonawcy czynności, tylko do dopełnieniawho, whom, which, that można opuścić gdy...