wordki.pl - nauka słówek
9 - Oberstufe
schöngeistigdotyczący nauk pięknych
der Trommelwirbel -werbel
das Notenblatt Notenblätterkartka z nutami
töpfernlepić, wyrabiać
der Groschenroman etania powieść
die Höhlenmalerei enmalowidła skalne
der Schundszmira - utwór literacki bez wartości artystycznych
der Kassenerfolg esukces kasowy
der Töpferei engarncarnia, zakład garncarski
die Schauergeschichte nopowiadanie z dreszczykiem
die Adaptation enadaptacja
schattierencieniować; wycieniować
die Leier nlira
die Fiedel nskrzypce
die Drehorgel nkatarynka
gehenrezygnować, opuszczać urząd
ruhenzostać wstrzymanym, zostać zawieszonym
erwerbslosbezrobotny
der Ausstoßwydajność produkcyjna
aufrückenawansować
zuschlagenzlecać
die Dachorganisation encentrala
die Textilindustrieprzemysł włókienniczy
sich hocharbeitenosiągnąć pozycję
die Bohrinsel nplatforma wietrnicza
die Wiederaufbereitungsanlage nzakład utylizacyjny
die Goldgrube nkopalnia złota
unterbezahlennisko opłacać
berufsmäßsigzawodowy; zawodowo
die Arbeitsmoral enmorale w pracy
lesenwykładać (wykład)
die Parallelklasse nrównoległa klasa
die Tanzstunde nlekcja tańca
das Lehrfach Lehrfächerprzedmiot (szkolny)
die Fahrstunde nlekcja jazdy
das Wahlfach Wahlfächerprzedmiot fakultatywny
die Staatsprüfung enegzamin państwowy
das Klassenbuch Klassenbücherdziennik lekcyjny
umerziehenreedukować
exmatrikulierenskreślać z listy studentów
abstürzenzawieszać się (komputer)
der Link slink
populärwissenschaftlichpopularnonaukowy
die Kriminalistikkryminalistyka
die Kybernetikcybernetyka
auszählenobliczać
aufschlagendoliczać
der Wuststerta, kupa
sich verschätzenprzeliczać się
der Überschlag Überschlägekosztorys wstępny
die Handbreit -szerokość ręki
stapelweiselawinowo
knöcheltiefgłęboki po kostki
das Quäntchenszczypta (kfentCien)
halbhochdo pasa, do połowy
milimetergenauz dokładnością co do milimetra
abwiegenodważać (produkty itp)
die Oberweite nobwód w biuście
literweiselitrami
dutzendfachwielokrotny; wielokrotnie