wordki.pl - nauka słówek
UNIT 17 - Exsercise 2
We were staying at the hotel that you recommended to usZatrzymaliśmy się w hotelu(i dalej w nim jesteśmy), który zarekomendowałeś nam
The film, which was directed by Mel Gibson is actually in WarsawFilm, który był reżyserowany przez Mela Gibsona jest aktualnie w Warszawie
The person who I look up to more than anyone else is my uncleOsoba, którą podziwiałem mocniej niż kogokolwiek innego to mój wujek
I bumped into Katherine the other day, which was a strange coincidenceWpadłem na Katherinę innego dnia, co było dziwną zbieżnością
Is that the book which you were telling me about the other day ?Czy to ta książka, o której mówiłeś mi innego dnia ?
Have you got a suggestion which doesn't involve spending a lot of money ?Czy masz jakąś sugestię, która nie proponuje wydawanie dużej ilości pieniędzy ?
Warwick University, where I spent three wonderful years, is the best university for meWarwick University, gdzie spędziłem trzy piękne lata, jest dla mnie najlepszym uniwersytetem