wordki.pl - nauka słówek
idiomy vol.1
can't abide sb/sth/doing sthnie cierpieć kogoś/czegoś/robienia czegoś
to cut no ice with sbnie zrobić na kimś wrażenia
cut no icenie mieć sensu, wpływu
to be on velvetbyć w db sytuacji finansowej
tell that to the Marinsnigdy w to nie uwierzę/ bujać to my ale nie nas
to scratch the surfacepowierzchownie