wordki.pl - nauka słówek
Angielskie słówka - 'spójniki podstawowe'
autor: maryann
afterkiedy
andi, a, z
asponieważ, jak
becouseponieważ
butale, lecz
ifjeżeli
likepodobnie jak
orlub
in order toażeby
thena więc
thanniż
thatże
thoughtchociaż
till
whilegdy