wordki.pl - nauka słówek
the vocab files C1 units 7-9
shrinkbecome smaller, especially because of the effect of heat/water
witherbecome dry and die
dwindlebecome fewer or smaller
contractbecome tight or narrow/decrease in size
declinechange to sth worse, weaker, lower (health, value, force)
lessenbecome less necessary,valuable,important/..the value of $ , hours of work, importance of heroic deed
impairspoil, damage, weaken (health, eyesight, vitality)
unprecedentedniespotykany, bezprecedensowy
recourseuciekanie do czegoś, zwracanie się (o pomoc)
repercussionnastępstwo, oddźwięk, odbicie, odgłos
asperityostrość, surowość
subsististnieć, egzystować, wyżyć z czegoś
subsequentkolejny, dalszy, późniejszy
blow upwybuchnąć gniewem
border onbyć na granicy
come up against sthnapotykać trudnośći
boonskarb dobrodziejstwo/ prośba
persecutedprześladowany
prosecutedścigany
implicatewplątać, zamieszać, wskazywać na czyjś udział w przestępstwie
tumble downzawalać się, runąć
undoingzguba, ruina
bidding warostra licytacja
ripariannabrzeżny, przyrzeczny
devisingwymyślanie, wynalezienie
deviatingodchylenie, zbaczanie
meagerubogi, skromny
detain atzatrzymywać przy
tokensymbol, oznaka, dowód
abatezmniejszać, słabnąć, ustępować
adroitskillful,clever
accostmeet and speak to sb in a way that seems rude
aggravatemake worse and more serious
haughtinessarrogance
brimthe upper edge, as of a glass
chastemorally pure
defectbecome an apostate
demolishtear down
commencebegin, start
on the spur of the momentspontanicznie, pod wpływem chwili
dilapidatedpodupadły, walący się
arduousżmudny, meczący, ciężki
abjectlynędznie, żałośnie
thriveprosper
strivetry hard
sustainkeep up, maintain, support
retainkeep or continue to have sth
yokeservitude, slavery
yolkthe yellow part of an egg
documentany written or printed matter that provides evidence
documentarycinema or tv film showing aspects of life/social activities
constrainmake sb do sth by using force or persuasion
restrainkeep under control
soothecalm
seethebe agitated, extremely angry
subsidesink to a lower level
subsidizehelp financially
onslaughtszturm, atak
onsetnadejście, początek
scopezakres (of), możliwość (for)
spare no expensenie szczędzić kosztów
aptlytrafnie, stosownie
opulentbogaty, wystawny, bujny
imperiledzagrożony wyginięciem
disconcertedzakłopotany, zbity z tropu
incurzaciągać (np długi), wywoływać narażać się, ściągać na sb gniew
alluringattractive, tempting X repellent, repugnant
deteriorateimpair, degenerate X improve, ameliorate
cheekyinsolent, rude, blant X affable, civil
fetidstinking, offensive X aromatic, fragrant
detrimentalharmful, noxious X beneficial, salutary
rattledconfused, embarassed X cool, collected
abhorrentdespicable, loathsome X lovable, amiable
slovenlyslipshod, slatternly X tidy, neat
discursivedigressive, deviating X coherent, connected
whimsicalfickle, capricious X steadfast, stable
contempt adjcontemptuous
melt adjmolten
fail adjfallible
conventionzjazd, kongres
convictionprzekonanie, skazanie
conclusiveostateczny, roztrzygający
stuccotynk szlachetny, otynkowanie
plunderłupiestwo, grabież
instillwpajać, napawać (szacunek duma)/ wlewać kropla po kropli
derisory, derisivedrwiący, szyderczy
defacebezcześcić