wordki.pl - nauka słówek
-ate verbs
autor: zuzanna24
procrastinateodkładać, odwlekać
rejuvenateodmłodzić
perpetratepopełniać (np. błąd)
incarcerateuwięzić, umieścić w więzieniu
gesticulategestykulować
proliferaterozmnażać się, namnażać (np. synonim dla multiply)
underratenie doceniać
abominatenienawidzić
facilitateułatwić
litigateprocesować się (take legal actions)
exterminatedestroy
infuriatewkurzać, frustrować
deterioratepogarszać się
vitiateosłabiać/psuć/unieważnić np. słowa
prevaricatemówić wymijająco, kręcić
intimidateonieśmielać/bring pressure on witness e.g. to make him confess
expiateodpokutować
prefabricatemake in advance
incapacitateuczynić niezdolnym
alleviatełagodzić, ulżyć
delegatedelegować np. obowiązki
implicatewplątać, wciągnąć
placatezałagodzić, uspokajać np. kogoś
fumigateodkazić, odkażać np. z pomocą dymu
annihilatetotally detroy sth/defeat sb completely
expatiaterozwodzić się (nad czymś), rozwijać się
resuscitateresuscytować
reiterateto repeat sth
rehabilitaterehabilitować
reverberateodbijać się echem