wordki.pl - nauka słówek
Różne 25
ConctituteStanowić, składać się na (np. procenty, liczby) To form or make something
Constitute 2Stanowić, reprezentować To be or be considered as something
OversightNiedopatrzenie A mistake made because of a failure to notice something
Oversight 2Nadzór Responsibility for a job or activity and for making sure it is being done correctly
Jam 1Ścisk, tłok Wpychać, wciskać (coś w jakieś miejsce) To push something forcefully or with diffi
Jam 2Zatrzymanie, zablokowanie się Zablokować, zakleszczyć To be, or make something, unable to move
StenchSmród A strong, unpleasant smell
PerpetualNieustanny, bezustanny, ciągły, wieczny Continuing for ever in the same way
Unanimity [junanimiti]Jednomyślność, jednogłośność Complete agreement among every member of group
ExplicitlyWyraźnie, dobitnie, jawnie In a way that is clear and exact
In the wake of somethingW ślad za czymś, w wyniku czegoś If something happens ITWOS else, it happens after and often beca
Incursion 1Najazd, napad A sudden attack on or act of going into a place, especially across a border
Incursion 2Ingerencja (np. prywatności) An occasion when people suddenly involve themselves in another person'
ForegoneMiniony Previous, past
ForegoRezygnować, zrzekać się, odmawiać sobie (czegoś) To give up or do without
AlludeZrobić aluzję, nawiązywać do czegoś To mention someone or something in a brief or indirect way
LiabilityOdpowiedzialność prawna, zobowiązanie The fact that someone is legally responsible for something
Liability 2Obciążenie, zawada, balast, problem Something or someone that causes you a lot of trouble
SuspendPrzerywać (np. negocjacje), wstrzymywać (np. produkcję) To stop something from being active
Suspend 2Zawieszać (kogoś w obowiązkach) If someone is suspended from work, school, etc., they are tempora
Suspend 3 Syn. HangWieszać (np. żyrandol) to fasten or support something at the top leaving the other parts free to m
Silverware Syn. cutlerySztućce Knives, forks, spoons, etc. made of steel or other materials
Confide in somebodyZwierzać się komuś, zaufać komuś To share your feelings and secrets with someone because you tr
Exercise cautionZachowywać ostrożność
Go after sbŚcigać kogoś, ruszać w pogoń za kimś To chase or follow someone in order to catch them
Go after sthPróbować coś zdobyć To try to get something
Wealth of somethingMnogość, duża ilość czegoś
ConstraintOgraniczenie, przymus Something that controls what you do by keeping you within particular limits
ConstrainedWymuszony, sztuczny (np. uśmiech) Constrained behaviour is forced and unnatural
Constrain Syn. Force, compel, pressureZmuszać To control and limit something
StrandedZdany na własne siły Lacking what is necessary to leave a place or to get out of a situation
Low-lyingNisko położony (teren), nizinny Low-lying land is at or near sea level
Daunting Syn. IntimidatingOnieśmielający (np. o zadaniu) Making you feel slightly frightened or worried about your ability t
Commission 1Prowizja A payment to someone who sells goods that is directly related to the amount sold
Commission 2 Syn. Committee, boardKomisja A group of persons directed to perform some duty
Commission 3Zlecenie (wydane komuś) A formal request to do a special piece of work for payment
Commission Verb1. Zlecać (zadanie) 2. Dawać zlecenie, zamawiać (np. dzieło)
Fed upRozdrażniony, znudzony (czymś), mający dosyć Annoyed or disgusted by something that you have exp
Benchmark 1Test wydajności, test porównawcz
Benchmark 2Kryterium (sposób oceny czegoś), punkt odniesienia Used as a standard when comparing other things
ComprehensiveWyczerpujący, pełny, kompleksowy Complete and including everything that is necessary
ComprehendingPojmowanie, rozumienie, zrozumienie
ComprehensibleZrozumiałe Able to be understood
Brimming with sthBycie wypełnionym (czymś) To become full of something, especially a liquid
IngenuityPomysłowość Someone's ability to think of clever new ways of doing something:
AltogetherZupełnie, całkiem, całkowicie Completely
AltogetherW sumie In total
CompellingPrzekonujący If a reason, argument, etc. is compelling, it makes you believe it or accept it
Compelling 2Interesujący, przykuwający uwagę very exciting and interesting and making you want to watch or li
SwathPas (ziemi), smuga (światła) A strip or belt, or a long area of something