wordki.pl - nauka słówek
free words 5
autor: Hcklbrr
negotiable instrumentspodmioty do negocjacji
bill of exchangeweksel trasowany
promissory noteweksel własny
payer, drawer, makertrasant
draweetrasat
payeeremitent
on behalf ofw imieniu
principalzleceniodawca
inkasocollection
podstępnyunderhand
nacisk, podkreślenie, akcentemphasis
stakestawka
firmnessjędrność, trwałość, stanowczość
bargainingtargowanie się
endorsementindos
terms of tradewarunki handlowe
internshipstaż
crunch timeczas kryzysu
latterdrugi, końcowy
enhancewzmacniać
ampersandznak "&"