wordki.pl - nauka słówek
Wyrazenia forma ing
Autorzy : patrycja1, Donmatteo