wordki.pl - nauka słówek
zestawy
wszystkich
błędy
jak dawno
autor
kolory
11
-
-
miesiące
12
-
-
CM 8
25
-
-
CM 1
57
-
-
CM 2
28
-
-
CM 3
47
-
-
CM 4
27
-
-
CM 5
30
-
-
CM 6
28
-
-
CM 7
33
-
-
CM 9
25
-
-
CM 10
19
-
-
CM 11
19
-
-
CM 12
25
-
-
CM 13
16
-
-
CM 14
25
-
-
CM 15
16
-
-
CM 16
13
-
-
CM 17
22
-
-
CM 18
19
-
-
CM 19
12
-
-
CM 20
25
-
-
CM 21
33
-
-
CM 22
24
-
-
CM 23
27
-
-
CM 24
20
-
-
Jedzenie
45
-
-
warzywa
38
-
-
Rodzina
30
-
-
ubrania
27
-
-
Przyimki
50
-
-
Present
6
-
-
Zaimki
48
-
-