wordki.pl - nauka słówek
zestawy
wszystkich
błędy
jak dawno
autor
miesiące
12
-
-
22,01 czas
46
-
-
05,05 cz1
21
-
-
05,05 cz2
23
-
-
pons 6 cz1
58
-
-
pons 6 cz2
59
-
-
pons 7_1
67
-
-
pons 7_2
60
-
-
pons_8_1
93
-
-
pons_8_2
88
-
-
pons_9_1
56
-
-
pons_9_2
58
-
-
PaPP_1
51
-
-
pons_10_1
61
-
-
pons_10_2
49
-
-
pons_11_1
72
-
-
pons_11_2
67
-
-
12_pons
35
-
-
12_2_pons
26
-
-
pons_12_3
22
-
-
08.07.2019
34
-
-
pons 13_1
22
-
-
pons 13_2
41
-
-
pons 13_3
12
-
-
pons 13_4
45
-
-
pons 14_1
42
-
-
pons 14_2
29
-
-
pons 14_3
15
-
-
pons 14_4
13
-
-
pons 15_1
62
-
-
pons 15_2
36
-
-
pons 15_3
12
-
-
23.07.2019
63
-
-
06.08.2019
29
-
-
06.08.2019 II
18
-
-
pons 1.1
21
-
-
pons 1.2
30
-
-
pons 1.3
27
-
-
pons 1.4
16
-
-
pons 2.1
40
-
-
pons 2.2
31
-
-
pons 2.3
11
-
-
pons 2.4
17
-
-
pons 3.1
11
-
-
pons 3.2
24
-
-
pons 3.3
14
-
-
pons 3.4
24
-
-
pons 3.5
16
-
-
16.09.2019_1
62
-
-
16.09.2019 II
52
-
-
11,10,2019_I
56
-
-
11,10,19_II
56
-
-
9.11.19
50
-
-
artykuł 4
30
-
-
artykuł 3
50
-
-
artykuł 2
59
-
-
artykuł 1
20
-
-