wordki.pl - nauka słówek
studia C.1.1
Uczy się: blazzzej, kalinakalina