wordki.pl - nauka słówek
♦♦♦Passive♦♦♦
Uczy się: SzymekAngC2