wordki.pl - nauka słówek
UNIT 9 - Sentences to translate 2
Uczy się: SzymekAngC2