wordki.pl - nauka słówek
czasowniki zwrotne
autor: olga1726
sich freuencieszyć się
sich anziehenubierać się
sich ausziehenrozbierać się
sich umziehenprzebierać się
sich beeilenśpieszyć się
sich entschuldigenusprawiedliwiać się
sich erkältenprzeziębiać się
sich fühlenczuć się
sich interessiereninteresować się
sich kämmenczesać się
sich langweilennudzić się
sich treffenspotykać się
sich verliebenzakochać się
sich verspätenspóźniać się
sich waschenmyć się
sich ärgerndenerwować się
sich rasierengolić się
sich umdrehenodwracać się
sich wunderndziwić się
sich bedankendziękować
sich erholenwypoczywać
sich den Bart rasierengolić sobie brodę
sich das Haar kämmenczesać sobie włosy
sich die Zähne putzenmyć sobie zęby
sich das Gesicht waschenmyć sobie twarz
sich etwas ansehencoś sobie obejrzeć
sich etwas anhörencoś sobie posłuchać
sich etwas anziehencoś sobie założyć
sich etwas merkencoś sobie zapamiętać
sich etwas waschencoś sobie umyć/wyprać
sich etwas vorstellencoś sobie wyobrazić