wordki.pl - nauka słówek
Rekcja niemiecki
autor: asasin
arbeiten an Dpracować nad
denken an Amyśleć o
sich erinnern an Aprzypominać sobie coś
erkennen an Drozpoznawać po
erkranken an Dzachorować na
glauben an Awierzyć w
grenzen an Agraniczyć z
sich gewöhnen an Aprzyzwyczaić się do
leiden an Dcierpieć na
schicken an Awysyłać do
schreiben an Apisać do
sterben an Dumierać na
teilnehmen an Dbrać udział w
achten auf Auważać na
antworten auf Aodpowiadać na
aufpassen auf Auważać na
sich freuen auf Acieszyć się na
hoffen auf Amieć nadzieje na
sich konzentrieren auf Akoncentrować się na
sich verlassen auf Azdawać się na
verzichten auf Arezygnować z
sich vorbereiten auf Aprzygotowywać się na
warten auf Aczekać na
bestehen aus Dskładać się z
kommen aus Dpochodzić z
stammen aus Dpochodzić z
sch bedanken bei Ddziękować komuś
sich entschuldigen bei Dprzepraszać kogoś
helfen bei Dpomagać przy
vorbeikommen bei Dwpadać do kogoś
aussgeben für Awydawać na
danken für Adziękować za
sich engagieren für Aangażować się w
sich entscheiden für Adecydować się na
sich interessieren für Ainteresować się czymś
kämpfen für Awalczyć o
sorgen für Astarać się o
protestieren gegen Aprotestować przeciwko
sein gegen Abyć za czymś
sich versichern gegen Aubezpieczać się od
ankommen in Dprzybywać do
eiladen in Azapraszać do
sich irren in Dmylić się w
übersetzen in Atłumaczyć na
sich verlieben in Azakochać się w
anfangen mit Dzaczynać coś
aufhören mit Dkończyć coś
beginnen mit Dzaczynać coś
sich beshäftigen mit Dzajmować się czymś
diskutieren mit Ddyskutować z
fahren mit Djechać czymś
sprechen mit Drozmawiać z
streiten mit Dkłócić się z
telefonieren mit Dtelefonować z kimś
sich treffen mit Dspotykać się z
sich unterhalten mit Drozmawiać z
sich verabreden mit Dumawiać się z
sich erkundigen nach Ddowiadywać się o
fragen nach Dpytać o
schmecken nach Dsmakować czymś
sich sehnen nachtęsknić za
suchen nach Dszukać czegoś
abhängen von Dzależeć od
erfahren von Ddowiadywać się o
sich erholen von Dodpoczywać od
erzählen von Dopowiadać o
sprechen von Dmowić o
träumen von Dmarzyć o
sich verabschieden von Dżegnać się z
unterschieden von Dodróżniać od
leiden unter Dcierpieć z powodu
verstehen unter Drozumieć przez coś
sich ärgern über Azłościć się z powodu
denken über Asądzić o czymś
dikutieren über Adyskutować o czymś
entscheiden über Adecydować o
erzählen über Aopowiadać o
sich freuen über Acieszyć się z
informieren über Ainformować o
lachen über Aśmiać się z
nachdenken über Azastanawiać się nad
sagen über Apowiedzieć o
sich unterhalten über Arozmawiać o
sich wundern über Adziwić się czemuś
sich bewerben um Aubiegać się o
bitten um Aprosić o
kämpfen um Awalczyć o
sich kümmern um Atroszczyć się o
sich sorgen um Amartwić się o
streiten um Akłócić się o
sich fürchten vor Dbać się czegoś
warnen vor Dostrzegać przed
beitragen zu Dprzyczyniać się do
einladen zu Dzapraszać na
führen zu Dprowadzić do
gehören zu Dnależeć do
gratulieren zu Dgratulować z okazji