wordki.pl - nauka słówek
Allgemeine Tätigkeiten
autor: Olga89
die Tätigkeitdziałanie, aktywność
die Tatczyn
die Handlungczyn lub akcja (np. filmu)
handelnwykonywać czynność
tun, machenrobić 2x
lassenzostawić, pozwolić, kazać
die Angelegenheit, die Sachesprawa 2x
die Sache, das Ding, das Zeugrzecz 3x
der Gegenstandobiekt
der Gebrauchzastosowanie, używanie
gewöhnlichzazwyczaj
benutzen, verwendenużywać 2x
nützenprzydawać się
tragennosić
stellen, legen, setzenpostawić, położyć, posadzić 3x
haltenpotrzymać
ziehenciągnąć
schiebenpchać
drücken, ausdrückennaciskać 2x
drehenobracać
brauchen, benötigenpotrzebować 2x
suchenszukać
findenznaleźć
wiederfindenodnaleźć, odzyskać
entfernenusunąć
trennenrozdzielić
(auf)füllenwypełniać
sich fertig machenprzygotować się
schlafenspać
einschlafenzasypiać
ins Bett geheniść do łóżka
weckenbudzić
aufwachenbudzić się
aufstehenwstawać rano
müdezmęczony
sich ausruhenodpocząć
die Massnahmeśrodek, działanie
behandelntraktować kogoś
bereit, fertiggotowy 2x
beenden, (ab)schliessenzakończyć 2x
der Abschluss, der Schlusszakończenie 2x
die Lage, die Situationsytuacja 2x
handhaben, umgehen mitobsługiwać 2x
(sich) verändernzmieniać (się)
verbindenpołączyć
festmachen, fixierennaprawiać 2x
(an)klopfenpukać
hochhebenpodnieść do góry
erhöhenpodwyższać, zwiększać
senken, herunterlassenzmniejszyć, zredukować
aufhebenpodnieść z ziemi
fallen lassenupuścić
zerbrechenrozbić
zerreissenrozedrzeć
wegwerfenwyrzucić
verlassenopuścić
aufgebenoddać
der Traumsen, marzenie
träumenśnić, marzyć
sich entspannenrelaksować się