wordki.pl - nauka słówek
Prapositionen in (+Akk)
autorzy: 728ER, ...
einladen in Azapraszać do
einteilen in Adzielić na
eintreten in Awchodzić do
geraten in Apopadać w
übersetzen in Aprzetłumaczyć na
verlieben sich in Azakochać się w
vertiefen sich in Azagłębiać się w
verwandeln in Azamieniać, przeobrażać w