wordki.pl - nauka słówek
REKCJA CZASOWNIKÓW
Dat. bekommenwyjść na zdrowie
Dat.begegenspotkać
Dat. zustimmenzgadzać się
Dat. folgeniść, podążać za
Dat. sich nähernzbliżać się
Dat. zuhörenprzysłuchiwać się
Dat. gehören/ angehörennależeć
Akk. anrufenzatelefonować
Akk.beneidenzazdrościć
Akk. heiratenpoślubić
Akk.störenprzeszkadzać
Akk. unterbrechenprzerywać
Dat. arbeiten anpracować nad
Dat. sich beteiligen anuczestniczyć w
Dat. erkranken anzachorować na
Dat. fehlen an/mangeln anbrakować czegoś
Dat. gewinnen anzyskiwać na
Dat. leiden ancierpieć na
Dat. liegen anzależeć na / od
Dat. sterben anumrzeć na
Dat. teilenhmen anbrać udział w
Dat. vorbeigehen anprzechodzić obok
Dat. zweifeln anwątpić w
Akk. denken anmyśleć nad
Akk.sich erinner anprzypominać sobie coś
Akk. sich gewöhnen anprzyzwyczaić się do
Akk. galuben anwierzyć w
Akk. grenzen angraniczyć z
Akk. sich halten antrzymać się czegoś
Akk. schreiben anpisać do
Akk.sich wenden anzwracać się do
Dat. basieren auf/ beruhen aufopierać się na
Dat. bestehen/beharren aufobstawać przy
Akk. achten aufuważać na
Akk. ankommen aufzależeć od
Akk. antworten aufodpowiadać na
Akk.aufmerksam machen aufzwracać uwagę na
Akk.sich auswirken aufoddziaływać na
Akk.sich berufen aufpowoływać się na
Akk. sich beschränken /begrenzen aufograniczać się do
Akk. beziehen aufodnosić się do
Akk. Eindruck machen aufrobić wrażenie na
Akk. sich freuen aufcieszyć się na
Akk. hinweisen aufzwrócić uwagę na
Akk. hoffen aufmieć nadzieję na
Akk. sich konzentrieren aufkoncentrować się na
Akk.rechnen aufliczyć na
Akk. sich verlassen aufzdać się, polegać na
Akk.verzichten aufzrezygnować z
Akk. sich vorbereiten aufprzygotować się do
Akk. warten aufczekać na
Dat. bestehen ausskładać się z
Dat.sich ergeben/folgen/resultieren auswynikać z
Dat. stemmen auswywodzić się z
Dat.werden ausstać się, wyrosnąć z
Dat. anrufen beizatelefonować do
Dat.bleiben beipozostać przy
Dat.helfen beipomagać przy
Dat. verbeikommen beiwpaść do
Akk.ersetzen durchzastąpić czymś
Akk. fließen durchprzepływać przez
Akk.teilen durchdzielić przez
Akk. sich bedanken fürpodziękować za
Akk.danken fürdziękować za
Akk.sich eignen fürnadawać się do
Akk.sich einsetzen füropowiadać się za
Akk.sich entscheiden fürzdecydować się na
Akk.gelten fürodnosić się do
Akk.sich interessieren fürinteresować się czymś
Akk.kämpfen fürwalczyć o
Akk. sein fürbyć za
Akk.sorgen fürzadbać o, troszczyć się o
Akk. sein gegenbyć przeciw
Akk.verstoßen gegenwykroczyć przeciw
Dat.ankommen/eintreffen inprzybyć do
Dat.sich auskennen inorientować się w
Dat.bestehen inpolegać na
Akk.einladen inzapraszać do
Akk.geraten inpopaść w
Akk übersetzen . inprzestłumaczyć na
Akk. sich verlieben inzakochać się w
Dat.sich abfinden mitpogodzić się z
Dat. anfangen/ beginnen mitzaczynać coś/od
Dat. aufhöten mitprzestawać, kończyć z
Dat. sich beschäftigen/befassen mitzajmować się czymś
Dat.rechnen mitliczyć się z
Dat. telefonieren mitrozmawiać przez telefon z
Dat.zusammenstoßen mitzderzyć się z
Dat.sich erkundigen nachdowiadywać się o
Dat.fragen nachpytać o
Dat. greifen nachsięgać po
Dat.riechen nachpachnieć czymś
Dat. rufen nachwołać kogoś
Dat.sich richten nachkierować się czymś
Dat. schmecken nachmieć smak czegoś
Dat.sich sehnen nachtęsknić za
Dat.streben nachdążyć do
Dat.suchen nachposzukiwać czegoś
Akk. sich ärgern überzłościć się z powodu
Akk.sich aufregen überdenerwować się z powodu
Akk. berichten überrelacjonować coś
Akk.sich beklagen überuskarżać się na coś
Akk.denken übersądzić o czymś
Akk. diskutieren überdyskutować o
Akk. entscheiden überdecydować o
Akk. erzählen überopowiadać o
Akk.sich freuen übercieszyć się z
Akk.herrschen überpanować nad
Akk.informieren überinformować o
Akk.klagen überskarżyć się na
Akk.lachen überśmiać się z
Akk.nachdenken überzastanawiać się nad
Akk.schreiben überpisać o
Akk. sprechen überrozmawiać o
Akk.sich unterhalten überrozmawiać o
Akk. sich wundern überdziwić się czemuś
Akk. sich bemühen umstarać się o
Akk.sich bewerben umubiegać się o
Akk.bitten umprosić o
Akk. es geht/es handelt sich umchodzi o
Akk.kämpfen umwalczyć o
Akk.sich kümmern/sorgen umtroszczyć się o
Akk.sich streiten umkłócić się o
Dat.leiden untercierpieć z powodu
Dat.verstehen unterrozumieć przez
Dat.abhängen vonzależeć od
Dat. sich befreien vonuwolinić się od
Dat.berichten vonrelacjonować coś
Dat.erfahren vondowiedzieć się o
Dat. sich erholen vonodpocząć od/wydobrzeć po
Dat. erzählen vonopowiadać o
Dat. halten vonsądzić o
Dat.hören vonsłyszeć o
Dat.handeln vontraktować o
Dat. sprechen vonrozmawiać o
Dat.träumen vonmarzyć o/śnić o
Dat. sich unterscheiden vonodróżniać się od
Dat. sich überzeugen vonprzekonać się o
Dat. sich verabschieden vonpożegnać się z
Dat. verstechen vonznać się na
Dat.zeugen vonświadczyć o
Dat. Angst haben/.sich fürchten vorbać się czegoś
Dat. sich schützen vorchronić się przed
Dat. warnen vorostrzegać przed
Dat. beitragen zuprzyczyniać się do
Dat.einladen zuzapraszać na
Dat.sich enstschließen zuzdecydować się na
Dat.führen zuprowadzić do
Dat.gratulieren zugratulować
Dat.raten zudoradzać coś
Dat.zwingen zuzmuszać do