wordki.pl - nauka słówek
GEFUHLE UND EMOTNIONEN
die Begeisterungzachwyt
das Benehmen,das Verhaltenzachowanie
die Cliquepaczka przyjaciół
die Emotionemocja, uczucie
die Enttäuschungrozczarowanie
die Freuderadość
die Freundschaftprzyjaźń
das Gefühluczucie
die Launenastrój, humor
die Liebemiłość
das Mitleidwspółczucie
die Sehnsucht nach Dat.tęsknota za
die Stimmungnastrój, atmosfera
die Wutzłość
aggresivagresywny
befreundet mit Dat.zaprzyjaźniony z
begeistert von Dat.zachwycony czymś
beleidigtobrażony
dankbar für Akk.wdzięczny za
einsamsamotny
enttäuscht von Dat.rozczarowany czymś
glücklich über Akk.szczęśliwy z powodu
gut/schlecht gelauntw dobrym/złym humorze
müdezmęczony
nervösnerwowy
sauer auf Akk.zły na
seltsamdziwaczny, dziwny
traurigsmutny
verliebt in Akk./sich verlieben in Akk.zakochany w/zakochać się w
verzwielftzrozpaczony
wütend auf Akk.wściekły na
zufrieden mit Dat.zadowolony z
sich anfreunden/befreunden mit Dat.zaprzyjaźnić się z
sich ärgern über Akk.złościć się z powodu
bedauernżałować
sich benehmen/verhaltenzachowywać się
bewundernpodziwiać
empfindenodczuwać
sich freuen über/auf akk.cieczyć się z /na
sich füchtern vor Dat.bać się czegoś
hoffen auf Akk.mieć nadzieję na
lachenśmiać się
liebenkochać
schweigenmilczeć
sich sehnen nach Dat.tęsknić za
sich streiten um AKk.kłócić się o
weinenpłakać
Angst haben vor Dat.bać się czegoś
eine feste Freundin /einen fest Freund habenmieć chłopaka /dziewczynę
Gefühle ausdrücken/zeigenwyrażać/okazywać uczucia
Tränen lachenśmiać się do łez
Spaß haben an Dat.dobrze się bawić/ mieć frajdę z