wordki.pl - nauka słówek
Die Rektion des Verbs Teil 1
ändern an (Dat.)zmieniać w czymś
sich anpassen an (Akk.)dostosować się do
apellieren an (Akk.)zaapelować do
arbeiten an (Dat.)pracować nad
sich beteiligen an (Dat.)uczestniczyć w
denken an (Akk.)myśleć o
sich erinnern an (Akk.)przypominać sobie o
erkennen an (Dat.)rozpoznawać po
erkranken an (Dat.)zachorować na
fehlen an (Dat.)brakować czegoś
gewinnen an(Dat.)zyskiwać na
glauben an(Akk.)wierzyć w
grenzen an(Akk.)graniczyć z
sich halten an(Akk.)trzymać się kogoś
hängen an(Dat.)być przywiązanym do kogoś
sich gewöhnen an(Akk.)przyzwyczaić się do
leiden an (Dat.)cierpieć na
liegen an(Dat.)zależeć na/od
liefern an(Akk.)dostarczać komuś
mangeln an (Dat.)brakować czegoś
sich rächen an(Dat.)mścić się na
scheitern an (Dat.)rozbijać się o
schreiben an(Akk.)pisać do
sterben an(Dat.)umrzeć na
teilnehmen an(Dat.)brać udział w
vorbeigehen an(Dat.)przechodzić obok
sich wenden an(Akk.)zwracać się do
zweifeln an(Dat.)wątpić w
achten auf(Akk.)uważać na
ankommen auf (Akk.)zależeć od
antworten auf (Akk.)odpowiadać na
aufpassen auf(Akk.)uważać na
aufmerksam machen auf (Akk.)zwracać uwagę na
sich auswirken auf (Akk.)oddziaływać na
basleren auf (Dat.)opierać się na
beruhren auf (Dat.)opierać się na
sich beschränken/sich begrenzen auf (Akk.)ograniczać się do
sich berufen auf (Akk.)powoływać się na
bestehen/beharren auf (Dat.)obstawać przy czymś
sich beziehen auf (Akk.)odnosić się do
einen Eindruck machen auf (Akk.)robić wrażenie na
sich einstellen auf (Akk.)nastawiać się na
sich freuen auf (Akk.)cieszyć się na
hinweisen auf (Akk.)zwracać uwagę na
hoffen auf (Akk.)mieć nadzieję na
sich konzentrieren auf (Akk.)koncentrować się na
rechnen auf (Akk.)liczyć na
sich verlassen auf (Akk.)zdać się na,polegać na
verzichten auf (Akk.)zrezygnować z
sich vorbereiten auf (Akk.)przygotowywać się do
warten auf (Akk.)czekać na
zurückführen auf (Akk.)dać się czymś wyjaśnić
zurückkommen auf (Akk.)powrócić do
bestehen aus (Dat.)składać się z
sich ergeben aus (Dat.)wynikać z
folgen/resultieren aus (Dat.)wynikać z
stammen aus (Dat.)wywodzić się z
werden aus(Dat.)stać się, ,,wyrosnąć'' z
anrufen bei (Dat.)zatelefonować do
bleiben bei (Dat.)pozostać przy
helfen bei (Dat.)pomagać przy
herauskommen bei (Dat.)wyjść,wynikać z
vorbeikommen bei (Dat.)wpaść do kogoś
dividieren durch (Akk.)dzielić przez
ersetzen durch (Akk.)zastąpić czymś
fließen durch (Akk.)przepływać przez
teilen durch (Akk.)dzielić przez
bürgen für (Akk.)gwarantować coś
sich bedanken bei jmd für (Akk.)dziękować komuś za
danken für (Akk.)dziękować za
sich eignen für (Akk.)nadawać się do
sich einsetzen für (Akk.)opowiadać się za
sich entscheiden für (Akk.)/ zu (Dat.)zdecydować się na
sich entschuldigen für (Akk.)usprawiedliwiać się za
gelten für (Akk.)odnosić się do
haften für (Akk.)ręczyć za
halten für (Akk.)uważać za
sich interessieren für (Akk.)interesować się
kandidieren für (Akk.)kandydować do
kämpfen für (Akk.)walczyć o
sein für (Akk.)być za
sorgen fürzadbać o coś,troszczyć się o
sein gegen (Akk.)być przeciwko
sich versichern gegen (Akk.)ubezpieczyć się od
verstoßen gegen (Akk.)wykroczyć przeciwko
sich wehren gegen (Akk.)bronić się przeciw
ankommen/eintreffen in (Dat.)przybyć do
sich auskennen in (Dat.)orientować się w
bestehen in (Dat.)polegać na
einladen in (Akk.)zapraszać do
einteilen in (Akk.)podzielić na
eintreten in (Akk.)wejść do
geraten in (Akk.)popaść w
sich irren in (Dat.)pomylić się w
übersetzen in (Akk.)przetłumaczyć na
sich verlieben in (Akk.)zakochać się w
sich vertiefen in (Akk.)zagłębiać się w
verwandein in (Akk.)przeobrazić się w
sich abfinden mit (Dat.)pogodzić się z
anfangen/beginnen mit (Dat.)zaczynać od
aufhören mit (Dat.)przestać/skończyć z
sich beschäftigen/befassen mit (Dat.)zajmować się czymś
apellieren an (Akk.)zaapelować do
arbeiten an (Dat.)pracować nad
sich beteiligen an (Dat.)uczestniczyć w
ändern an (Dat.)zmieniać w czymś
sich anpassen an (Akk.)dostosować się do
apellieren an (Akk.)zaapelować do