wordki.pl - nauka słówek
natur
Energie sparenoszczędzać energię
im Stand Motor abstellenwyłączyć silnik na postoju
Müll sortieren/ trennensortować śmieci
weniger Waschmittel verbrauchenużywać mniej środków piorących
lüftenwietrzyć
die energiesparende Glühbirneenergooszczędna żarówka
die Pfandflaschebutelka zwrotna
reinigenoczyszczać
duschen statt badenbrać prysznic zamiast się kąpać
der Sondermüllodpady niebezpieczne
entsorgenusuwać
fachgerechtfachowo, profesjonalnie
die Abfallverbrennungspalanie śmieci
verbrennenspalać
das Licht ausmachenwyłączyć światło
das Geräturządzenie
das Wasser beim Zähneputzen nicht laufen lassenoszczędzać wodę podczas mycia zębów
zur Sammelstelle bringenprzynosić do skupu
umweltfreundliche Reinigungsmittel kaufenkupować przyjazne dla środowiska środki czyszczące
öffentliche Verkehrsmittel benutzenkorzystać z publicznych środków lokomocji
der Bachstrumień, potok
der Berggóra, szczyt
der Bodenziemia, grunt
die Ebbeodpływ
das Eislód
die Erdeziemia
das Erdbebentrzęsienie ziemi
der Felsenskała
der Flussrzeka
die Flutprzypływ
das Gebietobszar, teren
das Gebirgegóry
die Gegendokolica
der Gipfelszczyt
der Gletscherlodowiec
das Hochwasserpowódź
die Höhlejaskinia
der Hügelpagórek
der Inselwyspa
die Küstewybrzeże
die Lagepołożenie
das Landkraj
die Landschaftkrajobraz
das Meermorze
der Meeresspiegelpoziom morza
das Moorbagno
die Mündungujście
der Nordenpółnoc
der Ortmiejsce
der Ostenwschód
der Ozeanocean
der Passprzełęcz, przejście
die Quelleźródło
die Richtungkierunek
die Seemorze
die Seeplattepojezierze
der Stauseezbiornik retencyjny
der Steinkamień
der Strandplaża
der Südenpołudnie
der Teichstaw
das Tieflandnizina
das Uferbrzeg, wybrzeże
die Umgebungokolica, otoczenie
die Umweltśrodowisko
der Waldlas
das Wasserwoda
der Wasserfallwodospad
der Westenzachód
die Wiesełąka
die Wüstepustynia
die Zonestrefa
der Abfallodpady
das Abgasspaliny
das Abwasserścieki
die Atmosphäreatmosfera
die Atomenergieenergia atomowa
die Belastungobciążenia
das Bleiołów
die Bodenverseuchungskażenie ziemi
das Düngemittelnawóz
die Dürresusza
der Energiebedarfzapotrzebowanie na energię
der Energiebedarfzapotrzebowanie na energię
der Energieträgernośnik energii
die Entsorgungutylizacja
das Erdgasgaz ziemny
das Erdölropa naftowa
das Fernheizwerkelektrociepłownia
der Fortschrittpostęp
der Gehaltzwartość, koncentracja
das Gifttrucizna
das Kernkraftwerkelektrownia jądrowa
die Kläranlageoczyszczalnia ścieków
das Kohlendioxiddwutlenek węgla
der Lärmhałas
das Leitungswasserwoda bieżąca
die Luftpowietrze
die Maßnahmeśrodek zaradczy, krok
die Müllkippewysypisko śmieci
die Müllverbrennungsanlagespalarnia smieci
der/das Ozonozon
das Ozonlochdziura ozonowa
die Ozonschichtwarstwa ozonowa
das Pflanzenschutmittelśrodki ochrony roślin
der Reaktorreaktor
der Sauerstofftlen
der Schadstoffsubstancja szkodliwa
der Schwefelsiarka
der Smogsmog
die Sonnenenergieenergia słoneczna
die Spraydoseaerozol
die Steinkohlewęgiel kamienny
der Störfallawaria
die Strahlungpromieniowanie
der Torftorf
der Treibhauseffektefekt cieplarniany
der Umweltschutzochrona środowiska
die Umweltverschmutzungzanieczyszczenie środowiska
die Verschmutzungzanieczyszczenie
die Wasserkraftenergia wodna
der Wasserspiegelpoziom morza
die Windkraftenergia wiatru
abbauenzmniejszyć, zredukować
abschaltenwyłączyć
sich aussetzennarażać się
ausstoßenwydalać
belastenobciążać
einschränkenograniczyć
einsetzenzastosować
einstellenwstrzymywaźm, przerywać
einworkenoddziaływać
erwärmenrozgrzewać, ocieplać
freisetzenwyzwalać, uwalniać
gefährdenzagrażać
schonenchronić, oszczędzać
schützenchronić
stilllegenunieruchamiać, zamykać
überschwemmenzalewać, załapać
vergiftenzatruwać
vermindern, verringernzmniejszać
verschlechtenpogarszać
verschmutzenzanieczyszczać
verseuchenskażać, zatruwać
verunreinigenzanieczyszcać, zabrudzać
verursachenspowodować
bleifreibezołowiowy
fossilkamieniały, kopalny
gesundheitsgefährdendzagrażający zdrowiu
radioaktivradioaktywny
ultraviolettultrafioletowy
umweltfreundlichprzyjazny środowisku
umweltgerechtzgodny z wymogami ochrony środowiska
ungeklärtnieoczyszczony