wordki.pl - nauka słówek
Rozdział 5 1/5
autor: czanciszek
aufmerksamuważny
befreundetzaprzyjaźniony
diskretdyskretny
ehrlichuczciwy
geduldigcierpliwy
die Freundschaftprzyjaźń
Geheimnisse verratenzdradzać tajemnice
humorvollz poczuciem humoru
Ich kann nichts dafürNic na to nie poradzę
Kraft gebendodawać sił
lachenśmiać się
lassenkazać, pozwolić, zostawić
der Liebeskummerkłopoty sercowe
offenotwarty
neidischzazdrosny
der Ratschlagrada
Schluss machenkończyć
sensibelwrażliwy
Streit haben mit...kłócić się z...
taktvolltaktowny
toleranttolerancyjny
verabredet seinbyć umówionym
verantwortungsvollodpowiedzialny
verständnisvollwyrozumiały
weinenpłakać
zuverlässigtaki, na którym można polegać
zuhörensłuchać, przysłuchiwać się