wordki.pl - nauka słówek
Rozdział 5 2/5
autor: czanciszek
eifersüchtigzazdrosny
ewigwiecznie
fühlenczuć
genervtzdenerwowany
gleichermaßentak samo
imponierenimponować
Interesse zalgenokazywać zainteresowanie
klugmądry
sich küssencałować się
Lass uns Freunde bleibenzostańmy przyjaciółmi
Macken habenmieć wady
die Nähebliskość
passierenzdarzyć się
respektvollpełen szacunku
seit Kurzemod niedawna
träumenmarzyć
treu seinbyć wiernym
Was soll die Frage?!cóż to za pytanie?!
verliebt seinbyć zakochanym
sich verspätenspóźniać się
zweimal dasselbe erklärentłumaczyć dwa razy to samo