wordki.pl - nauka słówek
Rozdział 5 3/5
autor: czanciszek
am Lachen seinzaśmiewać się
auf Anhlebod razu, z miejsca
auf den ersten Blickod pierwszego wejrzenia
Aufmerksamkeit schenkenzwrócić uwagę
behandelntraktować
beachtenzwracać uwagę, zauważać
beobachtenobserwować
den ersten Schritt tunzrobić pierwszy krok
eifersüchtig seinbyć zazdrosnym
das Gefühluczucie
kürzlichostatnio
mutigodważny
rodenmówić, rozmawiać
tröstenpocieszać
unglücklichnieszczęśliwie
die Wahrheitprawda
wagschnappenodbić (np. dziewczynę)
verbotenzakazane
von Afanganod początku