wordki.pl - nauka słówek
Rozdział 5 5/5
autor: czanciszek
sein ähnlichbyć podobnym
bewerben sich umstarać się o
erwaschen seinbyć dorosłym
die Geburtnarodziny
gründenzakładać
heiratenżenić się, wyjść za mąż
die Jugendmłodość, młodzież
die Kanzleikancelaria
die Kindheitdzieciństwo
mit Auszeichnungz wyróżnieniem
der Netarnotariusz
die Stelleposada
die Urgoßelternpradziadkowie
vermissentęsknić odczuwać brak kogoś/czegoś
zur Welt kommenurodzić się, przyjść na świat
die Zwillingebliźnięta