wordki.pl - nauka słówek
EINE WOHNUNG MIETEN
die Anzeigeogłoszenie
eine Wochnung suchenszukać mieszkania
der Besitzerwłaściciel
die Mieteczynsz
die Warmmietecałkowity czynsz ( ogrzewanie i dodatkowe koszta)
die Kaltmieteczynsz bez ogrzewania i dodatkowych kosztów
der Mietevertragumowa najmu mieszkania
die Nebenkostenkoszty dodatkowe
die Wohngemeinschaft/die WGgrupa osób wspólnie prowadząca gospodarstwo domowe
ausziehenwyprowadzać się
einziehenwprowadzać się
kaufenkupić
mietenwynajmować od kogoś
umziehenprzeprowadzać się
vermietenwynajmować komuś
wohnenmieszkać
sein eigener Herr seinbyć panem siebie - być niezależnym
zur Miete wohnenmieszkać w wynajętym mieszkaniu
die Miete zahlenpłacić czynsz
einen Mietvertrag abschließenzawrzeć umowę najmu
einen Mietvertrag kündigenwypowiedzieć umowę najmu
einen Mietvertrag unterschreibenpodpisać umowę najmu
unabhängig seinbyć niezależnym
zur Untermiete wohnenmieszkać na stancji
in einer Wohngemeinschaft wohnenwspólnie wynajmować mieszkanie
aus der Wohnung ausziehenwyprowadzić się z mieszkania
in die Wohnung einziehenwprowadzić się do mieszkania
jmdm. die Wohnung kündigenwypowiedzieć komuś mieszkanie
eine Wohnung vom jmdm.mietenwynajmować od kogoś mieszkanie
jmdm. eine Wohnung vermietenwynajmować komuś mieszkanie
zusammenwohnen mit jmdm.mieszkać razem z kimś
Wie hoch ist die Miete?jak wysoki jest czynsz?