wordki.pl - nauka słówek
IN DER ARBEIT
die Arbeitsbedingungenwarunki pracy
das Arbeitsklimaatmosfera w pracy
der Arbeitskollegekolega z pracy
die Arbeitszeitczas pracy
der Chefszef
die Dienstreisepodróż służbowa
das Gehaltpensja
die Karrieremöglichkeitmożliwość kariery
der Mitarbeiterwspółpracownik
das Teamzespół
die Überstundenadgodzina
die Verantwortungodpowiedzialność
der Verdienstwynagrodzenie
entlassenzwolnić
erledigenzałatwić
führenprowadzić
kündigenzwolnić wymówić; rzucić pracę, złożyć wypowiedzene
leitenkierować
organiesieremorganizować
zur Arbeit geheniść do pracy
seine Arbeit verlierenstracić pracę
arbeitlos seinbyć bezrobotnym
berufstätig seinbyć czynnym zawodowo
sich beschäftigen mitzajmować się czymś
fließend Deutsch sprechenmówić biegle po niemiecku
unter Druck arbeitenpracować pod presją
Efahrungen sammelnzbierać doświadczenia
eine feste Stelle habenmieć stałą posadę
(sich) freinehmenwziąć wolne
gut.schlecht verdienendobrze źle zarabiać
Karriere machenrobić karierę
nachmittags/vormittags arbeitenpracować popołudniami/przepołudniami
in Rente geheniść na emeryturę
einen sicheren Arbeitsplatz habenmieć pewne miejsce pracy
die Stelle wechselnzmienić pracę
tagsüber arbeitenpracować w ciągu dnia
Urlaub nehmenwziąć urlop
Überstunden machenpracować w nadgodzinach
in Wort und Schriftw mowie i w piśmie