wordki.pl - nauka słówek
SCHULTYPEN
die Berufsschuleszkoła zawodowa
die Fachhochschulewyższa uczelnia zawodowa,politechnika
die Gesamtschuleszkoła ogólna
die Grundschuleszkoła państwowa
das Gymnasiumgimnazjum
die Hauptschuleszkoła główna
die Hochschuleszkoła wyższa
der Kindergartenprzedszkole
die Realschuleszkoła realna
Technische Universitätuniwersytet techniczny
die Uniwersitätuniwersytet
eine Prüfug ablegenprzystąpić do egzaminu
die Prüfung bestehenzdać egzamin
in/bei der Prüfung durchfallenoblać egzamin
die Schule abschließenukończyć szkołę
die Schule besuchenchodzić do szkoły
die Schule schwänzenwagarować
sitzen bleibenpozostać w klasie na drugi rok