wordki.pl - nauka słówek
IM UNTERRICHT
das Abiturmatura
die Antwortodpowiedź
die Aufgabezadanie
der Aufsatzwypracowanie
die Bankławka
das Diktatdyktando
der Direktor,der Schulleiterdyrektor
der Fehlerbłąd
die Fragepytanie
das Halbjahrsemestr w szkole
die Hausaufgabezadanie domowe
die Klassenarbeitpraca kontrolna
das Klassenbuchdziennik klasowy
der Klassenlehrerwychowawca
die Klausurpraca klasowa
die Kreidekreda
die Landkartemapa
der Lehrernauczyciel
die Lehrerinnauczycielka
die Leistungosiągnięcie
die Leserattemól książkowy
die Lösungrozwiązanie
die Pauseprzerwa
die Prüfungegzamin
die Schulbankławka szkolna
das Schuljahrrok szkolny
die Schuluniformstrój szkolny, mundurek
der Schüleruczeń
die Schülerinuczennica
der Pechvogelpechowiec
der Streberkujon
der Schwammgąbka
das Semestersemestr na uczelni
der Spickzettelściągawka
der Stuhlkrzesło
der Stundenplanplan lekcji
die Tafeltablica
der Testtest
der Texttekst
die Übungćwiczenie
das Zeugnisświadectwo
die Zeugnisübergaberozdanie świadectw
abwesendnieobecny
aktivaktywny
anspruchsvollwymagający
anwesendobecny
aufmerksamuważny
begabtzdolny
bravgrzeczny
durchschnittlichprzeciętny
ehrgeizigambitny
erfahrendoświadczony
faulleniwy
fleißigpilny
freundlichprzyjacielski
geduldigcierpliwy
gerechtsprawiedliwy
intelligentinteligentny
langweilignudny
leichtłatwy
lustigwesoły
nervösnerwowy
ordentlichporządny
pünktlichpunktualny
schwachsłaby
schwertrudny
strengsurowy
systematischsystematyczny
toleranttolerancyjny
verständnisvollwyrozumiały
abgucken bei/von Dat. , spicken bei/von Dat.ściągać od
abschreiben von Dat.przepisywać od
analysierenanalizować
(an)spitzentemperować
antworten auf Akk.odpowiadać na
aufgebenzadać pracę domową
ausradierenwymazać gumką
auswendig lernenuczyć się na pamięć
besprechenomawiać
büffeln,paukenkuć,zakuwać
diskutieren über Akk.dyskutować o
fragen nach Dat.pytać o
hörensłuchać
kontrollierenkontrolować
korrigierenpoprawiać
lesenczytać
lösenrozwiązywać
malenmalować
sich meldenmeldować się
notierennotować
rechnenliczyć
schreibenpisać
schwänzenwagarować
singenśpiewać
sprechen über Akk.mówić o
turnengimnastykować się
übenćwiczyć
übersetzentłumaczyć
verbessernpoprawiać
verstehenrozumieć
(sich)vorbereitenprzygotowywać się
vorsagenpodpowiadać
wiederholenpowtarzać
zeichnenrysować, kreślić
das Abitur ablegenzdawać maturę
das Abitur bestehenzdać maturę
das Abitur in Deutschmatura z języka niemieckiego
eine Antwort gebenudzielić odpowiedzi/odpowiadać
die Aussprache übenćwiczyć wymowę
ein Buch zuschlagen/zumachen/schließenzamknąć książke
eine Frage stellenstawiać pytanie
gut/erfolgreich lernenodnieść sukces w nauce
in die erste/zweite/dritte Klasse gehenchodzić do klasy
in die nächste Klasse kommen/versetzt werdenprzejść do następnej klasy
die Klasse wiederholenpowtarzać klasę
den Lernstoff beherrschenopanować materiał
eine Note bekommendostać ocenę
eine Note gebenpostawić ocenę
ein Referat haltenwygłaszać referat
einen Schüler abfragenodpytywac ucznia
an die Tafel gehenpodejść do tablicy
an die Tafel schreibenpisać na tablicy
ein Thema behandelnomawiać temat
Der Unterricht fällt aus.Lekcja się nie odbędzie
Vokabeln auswendig lernenuczyć się słówek na pamięć