wordki.pl - nauka słówek
SCHULLEBEN
der Abiballbal maturalny
die Arbeitsgemeinschaftkółko zainteresowań
der Klassenausflugwycieczka klasowa
die Klassenfahrtwyjazd klasowy
das Schulfestfestyn szkolny
der Schüleraustauschwymiana klasowa
das Sportfestfestyn sportowy