wordki.pl - nauka słówek
FAMILIENLEBEN UND EHELEBEN
die Brautpanna młoda
das Brautpaarmłoda para
der Bräutigampan młody
die Ehe/ das Ehepaarmałżeństwo
die Ehefrau/die Fraumałżonka, żona
der Ehemann/der Mannmałżonek, mąż
die Flitterwochenmiesiąc miodowy
der Singlesingiel
die/der Verlobtenarzeczona/y
heiratenżenić się, wychodzić za mąż
(sich) kennenlernenpoznać się
sich scheiden lassenrozwodzić się
sich trennenrozstać się
sich verliebenzakochać się
sich verlobenzaręczyć się
die Ehe schließenzawrzeć związek małżeński
eine Familie gründenzałożyć rodzinę
ein Kind bekommenurodzić dziecko
Kinder erziehenwychowywać dzieci
schwanger seinbyć w ciąży
schwanger werdenzajść w ciążę
verheiratet sein mit Dat.być żonatym/zamężnym z
verliebt sein in Akk.być zakochanym w
verlobt sein mit Dat.być zaręczonym z
alleinsam,samotnny
alleinstehendsamotny
geschiedenrozwiedziony
kinderreichwielodzietny
ledigstanu wolnego
verheiratetzameżna.żonaty
verlobtzaręczony
verwitwetowdowiały