wordki.pl - nauka słówek
FREUDE UND KOLLEGEN
die/der Bekannteznajoma,znajomy
der Freundprzyjaciel
die Freundinprzyjaciółka
der Kollegekolega
die Kolleginkoleżanka
sich befreuden mit. Datzaprzyjaźnić się z
Bekanntschaften machenzawierać znajomości
dicke Freudedobrzy/bliscy przyjaciele
viele/wenige Freude habenmieć wielu/ nie wielu przyjaciół
sich mit Freunden treffenspotykać się z przyjaciółmi
eine Freundin/einen Freund habenmieć chłopaka
Freundschafte schließenzawierać przyjaźnie
sich gut/schlecht verstehen mit Dat.dobrzre/źle rozumieć się z
auf die Nerven gehendziałać na nerwy
Vertrauen haben zu Dat.mieć zaufanie do