wordki.pl - nauka słówek
ALLTAG
der Alltagdzień powszechny/codzienny
das Geschirrnaczynie
der Tagesablaufprzebieg dnia
abwaschen/spülenzmywać
sich anziehenubierać się
aufräumen,sauber machensprzątać
aufstehenwstawać
(sich)ausruhenwypoczywać
badenkąpać się
bügelnprasować
duschenbrać prysznic
einkaufenrobić zakupy
einschlafenzasypiać
sich erholenodpoczywać
frühstückenjeść śniadanie
gießenpodlewać
sich kämmenczesać się
kochengotować
putzenczyścić
reparierennaprawiać
schlafen geheniść spać
spazieren geheniść na spacer
Staub saugenodkurzać
waschenmyć,prać
sich waschenmyć się
die Zähne putzenmyć zęby
von der Arbeit zurückkommenwrócić z pracy
zur Arbeit/zur Schule geheniść do szkoły/pracy
mit dem Auto/Bus fahrenjeździć autem/busem
das Bett machenścielić łóżko
ins/zu Bett geheniść do łóżka
Einkäufe machenrobić zakupy
die Fenster putzenmyć okna
Fortbildungskurse besuchenuczęszczać na kursy doszkalające
sich mit Freunde treffen/Freunde treffenspotykać się z przyjaciółmi
zu Fuß geheniść pieszo
im Garten arbeitenpracować w ogrodzie
das Geschirr abtrockenwycierać naczynia
die Hausarbeiten erledigenwykonywać prace domowe
zu Hause bleibenzostać w domu
nach Hause fahrenpojechać do domu
nach Hause kommenprzyjść do domu
den Haushalt führenprowadzić gospodarstwo domowe
den Hund ausführenwyprowadzać psa
die Kinder von der Schule abholenodebrać dzieci ze szkoły
die Kinder zur Schule bringenzaprowadzić dzieci do szkoły
in der Küche helfenpomagać w kuchni
zu Mittag/zu Abend essenjeść obiad.kolację
den Müll wegbringenwynieść śmieci
Ordnung machen/aufräumenrobić porządek
eine Pause machenzrobić przerwę
den Rasen mähenkosić trawę
die Spülmaschine ausräumenopróżniać zmywarkę
Staub wischenścierać kurz
den Tisch abräumensprzątać ze stołu
den Tisch deckennakrywać do stołu