wordki.pl - nauka słówek
LEBENSSTIL
geselligtowarzyski
offenotwarty
toleranttolerancyjny
verschlossenzamknięty
ein aktives/ruhiges/häusliches Leben führenprowadzić aktywne/spokojne/domatorskie życie
(eine) große Bedeutung haben für Akk.mieć duże znaczenie dla
eine große Rolle im Leben spielengrać dużą rolę w życiu
großen Wert legen ayf Akk.przykładać dużą wagę do
etwas leicht/ernst nehmentraktować coś lekko/poważnie